Phụ nữ mang thai cần cẩn thận với căn bệnh tiểu đường thai kỳ